logo
Woord van onze voorzitter

Geachte roker, thans bent u geheel onbedoeld op de website van de Stivooro beland. Waarschijnlijk zocht u naar bedenkelijke porno of fascistisch materiaal. Dankzij het feit dat u door het, ondanks typen, hardnekkig vasthouden van uw sigaret een typefout hebt gemaakt, bent u echter in onze handen gevallen. Ons maakt het niet uit. Wij heten u welkom in ons midden.

Laat ik onze organisatie eens aan u uitleggen. In oktober 2004 zijn wij geheel in het geheim opgericht met een royale som overheidsgeld. Ten tijde van oprichting kwam bij de overheid het besef dat de hoge accijnsen op tabak een remmende werking op de inkomsten had. Dit terwijl de hoge accijnsen toch vooral tot hogere inkomsten hadden moeten leiden. Tijd om langs andere weg het roken weer populair te maken dacht de overheid, en overhandigde een flinke som subsidie aan een groep militante rokers. Zodoende is de Stivooro opgericht.

Ik wens u verder veel plezier op onze website. Alles wat u over roken wil weten is hier te vinden. Onze wetenschappers doen hun best om de leugens rond roken te ontkrachten terwijl Plop de kinderen de waarheid toont door rokende kinderhelden te interviewen. Naast dit alles hebben wij Leroy Braakhekke weten te strikken. Aan koken heeft hij een broertje dood maar als geen ander weet hij de juiste rookwaren te combineren met haute cuisine. Kijk eens rond, u zult wellicht geen fascisme of porno vinden, maar wel heel veel andere nuttige informatie!

Met vriendelijke groet,
Ir. Decker-Han de Koninck
Voorzitter der Stivooro

banner

neplog
zu hause over ons contact